Snoeien van uw boom

Snoeien van uw boom door Peters Bomenservice

petersbomenservice, beek, limburgSnoeien van uw boom of bomen. Uiteraard is ons bedrijf uit Beek Zuid Limburg gespecialiseerd in het vakkundig snoeien. Snoeien is een beheersmaatregel die op uw boom wordt toegepast. De noodzaak tot snoeien hangt vooral af van de plek waar de boom staat. Snoeien is voor de boom zelf meestal niet nodig. Er zijn echter vaak goede redenen te bedenken om een boom toch te snoeien. Peters Bomenservice komt graag ter plekke (kosteloos) met u bespreken op welke manier we uw boom of bomen vakkundig kunnen snoeien.

Waarom snoeien we uw boom?

Peters Bomenservice uit Beek kan uw boom snoeien om diverse redenen.
Een boom in uw tuin of langs de weg heeft maar beperkte ruimte en snoeien voorkomt of verhelpt overlast door de boom

snoeien boom, plakoksel, peters bomenservice, beek, zuid Limburg, westelijke mijnstreek
plakoksel
snoeien boom, bomen, vrijuitgroeiende bomen, peters bomenservice, beek, zuid limburg
vrijuitgroeiende bomen

Er kan ook gesnoeid worden in het belang van de boom. Meestal gaat het dan om het verwijderen van plakoksels of schurende takken. Plakoksels veroorzaken bij uitscheuren schade aan de omgeving en aan de boom zelf.
Als de boom volledig vrij staat is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, snoeien niet nodig!
Snoeien van fruitbomen zorgt er bijvoorbeeld voor dat er mooi fruit aan de bomen komt.
Verkeerd snoeien kan de boom onherstelbaar beschadigen. Heeft u zelf geen of weinig ervaring met het vakkundig snoeien van uw boom dan bent u bij Peters Bomenservice Beek Zuid Limburg aan het juiste adres.

Welke vorm van snoeien is voor uw boom geschikt?

Om te bepalen welke vorm van snoeien nodig is komen we graag vrijblijvend ter plekke de situatie bekijken. Meestal zijn er een aantal randvoorwaarden die uw omgeving aan de boom stelt en medebepalen welke snoeivorm we gebruiken. De volgende vormen van snoei zijn mogelijk:

begeleidingssnoei

achterstallige begeleidingssnoei

onderhoudssnoei uitlichten

innemen

kandelaberen of kandelaren

vormsnoei (leibomen en knotbomen)

Wanneer kan Peters Bomenservice het beste uw boom snoeien?

Peters bomenservice uit Beek Limburg kan het hele jaar voor u snoeien. Uiteraard wordt er altijd samen met u gekeken naar een geschikt moment.
Vroeger hadden de mensen de meeste tijd om in de winter hun bomen te snoeien. Dan was de oogst binnen en er geen werk meer op het land te verrichten. De gedachte om in de winter te snoeien is vanuit die optiek begrijpelijk. Peters Bomenservice kan voor u het hele jaar snoeien. De zomer is echter de voor de boom meest gunstige snoeiperiode. Snoei in de zomer heeft als voordeel dat de boom actief afgrendelt, de kans op inrotting van de wond is dan klein. Overgroeiing van de wond begint direct. Er is daarnaast minder kans op waterlotvorming. Ook is er minder kans op aantasting door het meniezwammetje. Het nadeel is dat er meer snoeiafval te verwerken is in de zomer.

snoeien van uw boom, peters bomenservice, beek zuid limburg

 

 

Hiervoor heeft Peters Bomenservice uit Beek de juiste middelen in huis. Met de rupsversnipperaar GTS 1300 komen we snel en makkelijk in de buurt van uw boom waardoor opruimen een stuk makkelijker gaat.
Voor een aantal boomsoorten is de snoeiperiode beperkt omdat ze kunnen gaan bloeden. Peters Bomenservice kan u vrijblijvend advies geven over wanneer we uw boom het beste kunnen snoeien.

Begeleidingssnoei van uw boom

Begeleidingssnoei is nodig om een voldoende hoge takvrije stam te verkrijgen. Daarnaast zorgt de juiste begeleidingssnoei er voor dat er een goed ontwikkelde blijvende boomkroon kan ontstaan. U geeft aan wat uw wenselijke takvrije stamhoogte is . Peters bomenservice kan u hierbij advies geven en uitleg geven over bij wettelijke kaders voor doorrijhoogtes boven de stoep en de straat.

Achterstallige begeleidingssnoei van uw boom

snoeien, achterstallig onderhoudssnoei, peters bomenservice, beek zuid limburgIn de praktijk komt het regelmatig voor dat er een snoeiachterstand ontstaat. Dit kan gebeuren als er te lang is gewacht met het snoeien van uw boom. Het kan ook voorkomen dat de begeleidingssnoei niet goed is uitgevoerd en er veel probleemtakken tot ontwikkeling zijn gekomen.
Peters Bomenservice kan de snoeiachterstand wegwerken met een zwaardere ingreep dan bij normale begeleidingssnoei. Hierbij wordt maximaal 30 a 40 % van de bladmassa gesnoeid. Dit percentage is altijd afhankelijk van de boomsoort en de conditie van de boom. Meestal is het niet mogelijk om een achterstand in 1 snoeibeurt weg te werken. Er zal, indien nodig, door ons in meerdere snoeibeurten gewerkt worden.

Onderhoudssnoei van uw boom

Onderhoudssnoei, snoeien bomen, peters Bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, gratis advies en offerteeOnderhoudssnoei is een maatregel die we kunnen uitvoeren na het bereiken van een gewenste takvrije stamlengte. In een gezonde goed groeiende boom is snoeien nooit een regel maar juist een uitzondering!
Peters Bomenservice kan u adviseren in welke situaties we wel snoeien. Het betreft in veel gevallen het voorkomen van schade. Schade kan ontstaan door risicotakken.

 

Risicotakken in uw boom verwijderen door Peters Bomenservice

U als eigenaar van de boom heeft volgens de wet een zorgplicht voor de boom. U kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die een boom veroorzaakt aan derden als er onvoldoende zorg aan deze boom is besteed. Risicotakken zijn dode of beschadigde takken, plakoksels of sterk uitzakkende takken.

 

Dode of beschadigde takken verwijderen door Peters Bomenservice

Niet alle dode of beschadigde takken zijn perse gevaarlijk. Voor de boom zelf is het niet nodig om de takken te verwijderen. Dikkere dode of beschadigde takken moeten altijd uit de boom verwijderd worden om schade aan de omgeving of personen te voorkomen. Het lijkt misschien een simpele klus maar het snoeien van dode takken moet zorgvuldig gebeuren. Er mag niet in het levende hout gezaagd worden! Peters Bomenservice kan u kosteloos een advies geven over het snoeien van dood hout.

 

Plakoksels verwijderen door Peters Bomenservice

snoeien boom, plakoksel, peters bomenservice, beek, zuid Limburg, westelijke mijnstreek
                                          plakoksel

Een plakoksel is een tak die niet goed is aangehecht en waarbij het kan zijn dat de kans op uitbreken een acuut gevaar vormt. Peters Bomenservice kan voor u beoordelen in welke mate een plakoksel een direct gevaar oplevert en welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden.
Er zijn diverse factoren die bepalen of een plakoksel een direct gevaar oplevert. De takdikte, de takafstand en de plek waar de boom staat zijn belangrijke factoren. Onder in de boom zijn takken vaak zwaarder en daar is de kans op uitbreker vele malen groter. Bij Bepaalde boomsoorten zijn plakoksels meer regel dan uitzondering en kunnen ze met het oog op het voortbestaan van de boom beter blijven zitten. Afhankelijk van het risico kan Peters Bomenservice u advies geven en kiezen voor andere snoeimaatregelen zoals inkorten, uitlichten of verankeren van uw boom.

 

Sterk uitzakkende takken verwijderen door Peters Bomenservices

Soms komt het voor dat takken onder in de boom na verloop van tijd (jaren) sterk uit gaan zakken. De tak wordt langer terwijl de diktegroei niet voldoende compenseert. Dit kan een verhoogd risico op takbreuk opleveren. Peters Bomenservice kan u kosteloos advies geven of het nodig is om de takken van uw boom geheel weg te nemen of juist in te korten.

 

Uitlichten van uw boom

Het kan voorkomen dat er binnen in de kroon veel dood hout zit. Door de boom uit te lichten wordt de lichttoevoer in de kroon van de boom bevordert. Het gevolg is dat de bladmassa zal toenemen en er veel minder kans is op het ontstaan van dood hout. Bij het uitlichten van uw boom worden enkele takken aan de buitenzijde van de kroon ingekort. Het uitlichten dient vakkundig te gebeuren om de kans op inrotting te minimaliseren. De te snoeien takken mogen niet dikker zijn dan ongeveer polsdikte.
Een ander voordeel is dat door uitlichten van uw boom de mechanische belasting vermindert. Peters Bomenservice kan u advies geven en bespreken of uitlichten in uw specifieke situatie wenselijk is.

Innemen van uw boom

Het kan voorkomen dat de stam van uw boom verzwakt is door een schimmel. U ziet dan wellicht een zwamaantasting op de stam van de boom. Door het innemen van de kroon neemt de belasting en daarmee het risico op breuk af. Alle taken worden doorgaans ingekort tot een maximale lengte van 1/3 van de gehele tak. De takken worden tot op een levende zijtak gesnoeid. Door innemen wordt de omvang en daarmee het risico van omwaaien kleiner. Peters bomenservice kan u advies geven of innemen van de boom in uw specifieke geval een gewenste snoeimaatregel is.

Kandelaberen of kandelaren van uw boom

snoeienbomen, kandelaberen, peters bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, onderhoud,
VOOR
snoeien bomen, na het kandelaberen peters bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, onderhoud,
NA

Kandelaberen is het zeer sterk innemen van de boom. Alle takken worden ingekort ook wel geamputeerd. In sommige gevallen wordt de tak zelfs geheel verwijderd, dit noemt men ook wel kandelaren. Kandelaren gebeurt alleen als het nodig is om de omvang van de boom drastische te verminderen. Als uw boom bijvoorbeeld te dicht op uw huis is geplant kan kandelaberen een besluit zijn om te boom te kunnen behouden. In geval van een verzwakte boom (bijvoorbeedl door wortelbeschadiging of bij een mechanisch zwakke boom(holle boom) kan kandelaberen ook behoud van de boom betekenen. Het blijft echter een drastische maatregel die niet zomaar uitgevoerd moet worden. Daarnaast zijn er diverse boomsoorten die kandelaberen maar moeizaam kunnen verdragen! Een eenmaal gekandelaberde boom kan Peters bomenservice onderhouden als knotboom. Peters bomenservice kan u vrijblijvend advies geven of kandelaberen of kandelaren voor uw boom een geschikte snoeimaatregel is.

Vormsnoei bij lei- en knotbomen

Uw boom wordt in een gewenste vorm gesnoeid. Deze vorm is niet gelijk aan de natuurlijke groeiwijze van de boomsoort.

 

Snoeien van uw leiboom

snoeien leiboom, leibomen, peters bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, onderhoud, snoeien leiboom, leibomen, peters bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, onderhoud, Een leiboom zorgt er voor dat er veel minder ruimte nodig is. Daarnaast heeft de geometrie van deze leiboom een bepaalde sierwaarde. Een ander voordeel kan zijn dat er een mooi schaduw vlak en tegelijkertijd een stukje privacy in uw tuin gecreëerd wordt.
Een leiboom maken we door een twijg in de gewenste richting te leiden en de niet gewenste takken te verwijderen. Een leiboom moet regelmatig, meestal 1x per jaar, worden gesnoeid. Peters Bomenservice kan uw vrijblijvend advies geven over het snoeien of begeleiden van uw leiboom.

 

Snoeien van uw knotboom

snoeien wilg, knotten, peters bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, onderhoud, snoeien wilg, knotten, peters bomenservice, beek, zuid limburg, westelijke mijnstreek, onderhoud, Knotbomen ziet men steeds minder vaak. Knotten gebeurde vroeger voor de houtopbrengst. Er werden bijvoorbeeld houtpalen, bezemstelen, etc. van gemaakt. Ook gebruikte men de twijgen als veevoer in de winter. De bomen werden op zo`n hoogte geknot dat het vee er niet bij kon. Knothout is tegenwoordig steeds minder gebruikelijk. Vele knotbomen zijn verwaarloosd waardoor de takken te zwaar werden voor de knot en uitbraken. Knotbomen zijn echter belangrijk als broed- en schuilplaats voor bijvoorbeeld vogels, de muis en de bunzing.
De takken kunnen in 1 keer verwijderd worden van de knot. Er kan ook voor gekozen worden om de takken gefaseerd te verwijderen waardoor er altijd begroeiing en dus een schuilplek voor dieren ter beschikking blijft. Peters Bomenservice kan u vrijblijvend advies geven over het snoeien(knotten) van uw knotboom.

Voor vragen en of opmerkingen:

Neem gerust contact met ons op. Wij geven u een vrijblijvend advies en maken daarna eventueel een gratis offerte.

Klik op CONTACT PAGINA